Grafické návrhy

TVÁŘ SPOLEČNOSTI

Kvalitním marketingem můžeme vytvořit image společnosti, která bude prodávat. Logo je prvním komunikačním nástrojem, který klient uvidí jako první a spojí jeho vizuál s vaší společností. Velmi důležitý je nejen tvar loga, ale i jeho barevnost.

Použité barvy u loga a dalších marketingových materiálů jako jsou tiskoviny, vizitky nebo jakékoliv produktové materiály, reprezentující image vaší společnosti.

Námi vytvořené grafické podklady budou vždy korespondovat s vaší ideou. Vždy přistupujeme k práci s velkou mírou kreativity a navrhujeme unikátní grafické podklady. Nezapomínáme na to, že jen spokojení klienti se rádi vrací.

Přehled námi zpracovaných log a vizualizací najdete na stránce s referencemi.

loga

LOGA, TISKOVÉ MATERIÁLY, CORPORATE IDENTITY

Naše bohaté zkušenosti jsou zárukou, že zpracované grafické návrhy jsou na profesionální úrovni. A jaký je běžný postup? Vždy si vyslechneme, co potřebujete, co je Vaším cílem, ať už to bude návrh loga, vizitek, bannerů a tiskových materiálů nebo kompletní dokumentace corporate identity vaší společnosti.

Corporate identity je kompletní balení grafických materiálů nebo výstupů k marketingové propagaci jakékoliv společnosti, mezi které na prvním místě patří logo, ale i jeho použivatelnost. Je velmi důležité, jak s ním nejen pracovat, ale také jaké je povolené jeho barevné provedení. Díky zpracované detailní dokumentaci může pak jakýkoliv Váš partner dále pracovat s logem, aniž mu musíte poskytovat upřesňující informace.

Přestože žijeme v digitální době, tiskoviny stále jsou a budou nedílnou součásti marketingové propagace. Billboardy, plachty, letáky a další jsou a budou vždy důležitým komunikačním nástrojem. Průměrný počet outdoor reklamy, které člověk denně uvidí, je 250 až 3000 reklamních sdělení. Nezapomínejte ovšem také na osobní prezentaci formou vizitek. Říká se, že v jednoduchosti je síla a v kreativní grafice fungují hlavně emoce. A ty budou vždy klíčovým prvkem k oslovení Vašich budoucích obchodních partnerů nebo zákazníků.

Přehled námi zpracovaných vizualizací najdete na stránce s referencemi.